ساختمان پزشکان
۲۷ مهر, ۱۳۹۵
مجتمع تجاری پروما
۲۸ شهریور, ۱۳۹۶
Show all

کارخانه

کارخانه

کارفرمای پروژه آقای قیومی

این پروژه در کندرود تبریز واقع شده است

ورق مصرفی alumax به رنگ های کرم و مسی ، قهوه ای می باشد