ساختمان خدماتی
۲۹ آذر, ۱۳۹۴
کارخانه تراشکاری
۲۷ مهر, ۱۳۹۵
Show all

ساختمان تجاری

پروژه تجاری

مجری پروژه آقای کوروش کاظم زاده

این پروژه در تبریز اول خیابان حافظ  واقع شده است

ورق مصرفی  alumax   رنگ سفید و نقره ای