پروژه تجاری
۲۹ آذر, ۱۳۹۴
ساختمان تجاری
۲۹ آذر, ۱۳۹۴
Show all

مجتمع تجاری خدماتی خاوران

مجتمع تجاری خاوران   در منطقه خاوران آذربایجان شرقی پشت ساختمان شهرداری  واقع شده است

متراژ ورق کاربردی در این  پروژه ۳۵۰۰  متر مربع بوده و از دو رنگ ُSilver   و  Gray   استفاده شده است