مجتمع تجاری کندوان
۲۹ آذر, ۱۳۹۴
ساختمان اداری متروی تبریز
۲۹ آذر, ۱۳۹۴
Show all

دپوی متروی لاله تبریز

پروژه دپوی مترو در شهرک لاله تبریز واقع  شده است

ورق مصرفی در نمای ساختمان آنها  alumax  است