کارخانه تراشکاری
۲۷ مهر, ۱۳۹۵
کارخانه
۲۷ مهر, ۱۳۹۵
Show all

ساختمان پزشکان

ساختمان پزشکان

کارفرمای پروژه آقای برقمایی

این پروژه در خیابان گلگشت تبریز واقع شده است

ورق مصرفی alumax به رنگ های سفید و طرح چوب می باشد

مجری : کاوه رحمانی
معماری : سحر طباطبایی