مجتمع تجاری
۲۹ آذر, ۱۳۹۴
ساختمان تجاری
۳۰ آذر, ۱۳۹۴
Show all

ساختمان خدماتی

ساختمان خدماتی

این پروژه در شهر تبریز در خیابان توانیر واقع شده است

نوع ورق مصرفی  alumax ، رنگ مسی Metalic Gold  کد Me – 009 می باشد

متراژ تقریبی آن ۱۲۰۰ متر مربع می باشد