مجتمع تجاری خدماتی خاوران
۲۹ آذر, ۱۳۹۴
مجتمع تجاری کندوان
۲۹ آذر, ۱۳۹۴
Show all

ساختمان تجاری

مجتمع تجاری کشتی کندوان در منطقه توریستی آذربایجان شرقی واقع شده است

متراژ ورق کاربردی در این  پروژه ۳۵۰۰  متر مربع بوده و از دو رنگ ُSilver   و  Gray   استفاده شده است