نشانی دفتر

شرکت بازرگانی ایران نما

تتبریز، چایکنار ، بعد از پل سنگی به سمت آبرسان ، بالاتر از قنادی بوغدا ،بالای جان به به ، ساختمان برتر طبقه 2

+98(41) 33373701

info@alumaxco.ir

سوال و یا پیامی برای ما دارید؟!

کارشناسان فروش و خدمات پس از فروش گروه آلومکس پذیرای پیام های شما در تمام ساعات روز هستند.

شرکت بازرگانی ایران نما

تبریز، چایکنار ، بعد از پل سنگی به سمت آبرسان ، بالاتر از قنادی بوغدا ،بالای جان به به ، ساختمان برتر طبقه ۲

+۹۸(۴۱) ۳۳۳۷۳۷۰۱

info@alumaxco.ir